Art Show (Translucids)
2008-2009 / fotografia digital / impressió ink-print sobre alumini dibond

En un món hipersaturat d'imatges, la transfusió d'idees xoca i s'acosta estroboscòpicament al caos. L'escena artística, i els seus actors: artistes, galeries i galeristes, fires i mercats, espais i museus, crítics i els objectes elevats a l'estatus artístic, són capturats per a re-crear una nova realitat visual que sembla una al·lucinació onírica. ================ En un mundo hipersaturado de imágenes, la transfusión de ideas choca y se acerca estroboscópicamente al caos. La práctica artística, y sus actores, artistas, galerías y galeristas, ferias y mercados, espacios y museos, críticos y los mismos objetos elevados al estatus artístico son capturados para re-crear una nueva realidad visual que parece una alucinación onírica.
================
In a world that is more than saturated by images, the transfusion of ideas collides and in stroboscopic manner draws near to chaos. Art itself and its players: artists, galleries and gallery owners, fairs and markets, exhibition venues and museums, critics, and the works themselves raised to the status of art are caught by the camera to recreate a new visual reality that appears to be a dreamlike hallucination.